RaboResearch - Economic Research

Economic Report

Transitie naar duurzame energie (Dutch)

Vanwege de eindigheid van fossiele brandstoffen en het milieuprobleem zijn westerse economieën in toenemende mate op zoek naar alternatieve energiebronnen.