RaboResearch - Economic Research

Economic Report

Een Europese markt voor financiële diensten (Dutch)

Al bij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1957 leefde het besef dat één interne markt voor financiële diensten belangrijke economische voordelen zou opleveren. In de Europese financiële sector hebben de grootste veranderingen zich tot dusver evenwel vooral voorgedaan op de wholesale-markten

Special

Social cohesion in Europe

The European Union has made strengthening social cohesion a clear priority and the European co-operative banks also focus considerable attention on the topic.