RaboResearch - Economic Research

Column

Ongedacht aanpassingsvermogen (Dutch)

De afgelopen week kwam zowel de Europese Commissie als de OESO met de voorjaarsramingen naar buiten. En net als de afgelopen maanden is het nieuws wat positiever dan waar we de laatste jaren gewend aan zijn geraakt.

Column

Pessimisme om problemen te voorkomen (Dutch)

Nederland is teruggezakt in recessie. Waar we begin dit jaar onze verwachting voor de BBP-groei in 2014 nog omhoog bijstelden van 0% naar 1% en voor volgend jaar een groeiversnelling naar 1½% verwachtten, gaan we er nu vanuit dat de economische activiteit in Nederland dit jaar met ½% is gedaald en dat die krimp volgend jaar zal versnellen naar 1½%.

Country Report

Country Report Austria

Austria’s economic growth is set to gain steam, but its banks may face rising challenges in Russia and Ukraine, where they have sizeable exposures. Meanwhile, the re-elected ‘Grand Coalition’ government finally decided on a bad bank solution for Hypo Alpe Adria.

Country Report

Country Report Turkey

Turkey’s external vulnerabilities decreased in the first quarter of this year, as the current account deficit started to decline and net capital inflows resumed. Meanwhile, Prime Minister Erdoğan’s dominant position was strengthened by his party’s victory at the March 30th municipal elections.

Country Report

Country Report Slovenia

Slovenia avoided a sovereign bail-out last year, as an asset quality review revealed manageable bank recapitalization costs. Yet, the country is not out of the woods yet, as its increasingly instable government struggles to rein in this year’s budget deficit.