RaboResearch - Economic Research

Economic Report

Brexit update - Johnson in the lead

Conservative MP’s have pre-selected Johnson and Hunt as the candidates the party member can vote for to become the new PM. Johnson has so far been in the lead, which spells a lot of trouble for Brexit.

Economic Report

Digitaal centralebankgeld: bezint eer ge begint (Dutch)

De WRR bepleit invoering van digitaal centralebankgeld (CBDC). Dit is een forse verandering van het financiële stelsel. Het leidt tot hoge kosten, kan de stabiliteit ondermijnen en noopt tot een nieuwe inrichting van het bancaire toezicht. Goed idee?