RaboResearch - Economic Research

Country Report

Country Report Cyprus

Thanks to the bailout program Cyprus will, at least for the near future, remain in the eurozone. Cyprus will face a difficult and uncertain future though.

Economic Update

Conjunctuurbeeld België (Dutch)

De aanhoudend sombere stemming onder producenten en consumenten voorspelt vooralsnog weinig toename in de economische activiteit. De relatief aanzienlijke begrotingsmaatregelen in 2013 fungeren als een extra tegenwind voor de economische groei.

Economic Update

Economic Update Belgium

Declining producer and consumer sentiment points to a very weak pace of economic activity going forward. In addition, the relatively large fiscal adjustment in 2013 will act as a strong headwind to economic growth.

Economic Update

Conjunctuurbeeld Frankrijk (Dutch)

Het zwakke 12K4 lijkt een vervolg te krijgen in 13K1, waardoor een nieuwe milde recessie waarschijnlijk is. Uitstel van de begrotingsdoelstelling voorkomt verdere negatieve impact op de groei dit jaar, de keerzijde is een grotere inspanning in 2014.

Economic Update

Economic Update France

The weak momentum of 12Q4 seems to have continued into 13Q1.Therefore a new mild recession is likely. A postponement of the budget target would limit the impact on domestic demand this year. The drawback is that a larger effort is needed in 2014.