RaboResearch - Economic Research

Special Dutch version

Outlook 2015

In the Outlook publication, Rabobank presents her yearly economic predictions for the coming year. The macroeconomic ‘Outlook 2015’ is published alongside the Thematic booklet ‘Prosperity in the new economic reality’.

Country Report

Country report Indonesia

The reform process in Indonesia is not expected to speed up markedly under the new government, but growth is expected to accelerate somewhat. Indonesia remains vulnerable to deteriorating financial markets sentiment.

Country Report

Country Report China

Housing market weakness has lowered China’s GDP growth, but China has so far avoided a hard landing. One year after the Third Plenum, really big economic reform steps still have to be made.

Country Report

Country Report Bangladesh

The political environment in Bangladesh has calmed in recent months and the AL government is likely to sit out its term in office. Growth is strengthening, albeit only very slightly, and the current account surplus will narrow further.

Country Report

Country Report Taiwan

Economic growth in Taiwan is recovering somewhat this year thanks to rising exports and investment. Protests could slow the pace of further Cross-Strait cooperation, but policies towards mainland China are likely to remain pragmatic.

Economic Comment

Mondiale economie kabbelt voort (Dutch)

De groei van de wereldeconomie versnelt langzaam. Zoals verwacht vertragen de economieën in de opkomende markten, geleid door China, en versnellen de economieën in de geïndustrialiseerde wereld. Ondanks het iets vertraagde herstel in de eurozone.

Country Report

Country Report Maldives

On the back of a recovery of the tourism sector, GDP growth is picking up. Political stability has returned in the short-term following the victory of President Yameen and his PPM party in the 2013 presidential and March 2014 parliamentary elections.

Economic Quarterly Report

Geopolitieke spanningen risico voor economisch herstel (Dutch)

Geopolitieke spanningen in Oekraïne en het Midden-Oosten vormen steeds nadrukkelijker een risico voor het wereldwijde economische herstel. Ook de Nederlandse economie ondervindt hier hinder van.

Economic Quarterly Report

Rente en valuta: capituleert de markt? (Dutch)

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat ook wij verrast zijn door de kracht waarmee de rentes in de eurozone in afgelopen maanden naar beneden zijn gekomen en met name de vervlakking van de curve die dit teweeg heeft gebracht. Capituleert de markt?

Economic Quarterly Report

China: geleidelijke afzwakking (Dutch)

De huizenmarkt in China zwakt verder af. Nu de overheid terughoudender lijkt in het lanceren van nieuwe stimuleringsmaatregelen, ligt na een opleving van de economische groei in het tweede kwartaal een geleidelijke afzwakking in de tweede helft van 2014 en in 2015 voor de hand.