RaboResearch - Economic Research

Country Report

Malta (Country Report)

Despite the fact that Malta fell back into recession this year, its economy and banking sector have been relatively resilient over the past years. Malta is expected to record modest growth for 2013.

Column

Bankenunie: hinken op twee gedachten (Dutch)

Een van de jongste toevoegingen aan de Europese gereedschapskist voor crisisbestrijding is de opzet van een Europese bankenunie. De gedachte is dat de bankenunie de vicieuze cirkel doorbreekt waarin bancaire en soevereine risico’s elkaar versterken.