RaboResearch - Economic Research

Economic Update

Conjunctuurbeeld Duitsland (Dutch)

Sentimentindicatoren wijzen op groei in 13K1, echter de harde data zijn vooralsnog minder overtuigend. Daarnaast neemt het producentenvertrouwen af, wat een indicator is voor afzwakking van groei in 13K2. Gelukkig blijven consumenten wel positief.

Economic Update

Economic Update Germany

Sentiment indicators point toward solid growth in 13Q1, but the hard data is less convincing. Moreover, major producer confidence indicators decreased recently, indicating a slowdown of growth. Thankfully, consumers remain positive.