RaboResearch - Economic Research

Special

Zorg in de regio's (Dutch)

Deze Special biedt inzicht in de huidige- en toekomstige zorgvraag, de zorguitgaven, het zorgaanbod en de stand van zaken op de arbeidsmarkt in veertig Nederlandse regio’s.

Economic Report Dutch version

Budget Day: a repetition of moves

Over the past few years the wide variety of headgear – whether making or refraining from political statements – has seemed to have a permanent hold on the headlines on Budget Day.

Economic Report

The Tequila crisis in 1994

In this report we will focus on the crisis of 1994 in Mexico, where a strong devaluation of the peso led to both a currency and banking crisis, while a sovereign crisis was just prevented.

Economic Report

The Mexican 1982 debt crisis

In August 1982, Mexico was the first of many Latin American countries to default on its sovereign debt. This report covers the main characteristics of the Mexican debt crisis as well as its main causes and triggers.

Economic Report

Bedrijfsleven: exportgedreven herstel (Dutch)

Het exportafhankelijke bedrijfsleven gaat volgend jaar profiteren van de aantrekkende economische groei bij onze belangrijkste handelspartners. De bedrijven die op de binnenlandse markt zijn gericht houden het in 2014 relatief moeilijk.

Economic Report

CPB schetst onzekere economische vooruitzichten (Dutch)

In de Macro Economische Verkenning schetst het Centraal Planbureau het economische beeld voor het volgende jaar. De Nederlandse economie groeit volgend jaar weer voorzichtig, maar de onzekerheid rond deze verwachting is groot.

Economic Report

The Russian Crisis 1998

Russia’s fixed exchange rate regime together with its fragile fiscal position appeared to be unsustainable in the course of 1998. By then an outbreak of a severe banking, currency and sovereign debt crisis could not be prevented.

Special

Over de waardering van woningen (Dutch)

In deze Special schatten we een huizenprijsmodel. De modeluitkomsten suggereren dat transactieprijzen binnen afzienbare tijd zullen stabiliseren en op termijn weer gematigd zullen gaan stijgen. Exacte voorspellingen voor toekomstige prijsontwikkelingen zijn echter niet te geven.

Economic Report

The Turkish 2000-01 banking crisis

Turkey experienced a severe banking crisis during 2000 and 2001. The crisis had a major impact on banking supervision and regulation, as both were extensively strengthened.