RaboResearch - Economic Research

Economic Report

Keuzes in kaart op de woningmarkt (Dutch)

In dit Themabericht beschrijven we de plannen van de politieke partijen en de effecten zoals die door het CPB zijn berekend. Aan het eind geven we onze visie over de waarschijnlijke en meest wenselijke uitkomst is van de coalitieonderhandelingen.

Economic Report

Overview of options for the housing market

This document maps out the effects of the respective election platforms for the economy as published by the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. We conclude with our view of the likely and most desirable outcome of the coalition talks.