RaboResearch - Economic Research

Special

Nederlandse economie drie jaar na corona: blijvende schade is beperkt (Dutch)

De Nederlandse economie blijkt veerkrachtig te zijn en is momenteel 6 procent groter dan voor de corona- en energiecrisis. De verschillen tussen de sectoren zijn echter wel levensgroot. Zo is de transportmiddelenindustrie de coronaklap nog niet te boven, terwijl de specialistische zakelijke dienstverlening en machinebouw na de coronacrisis juist harder zijn gegroeid dan verwacht.

Economic Quarterly Report

Sectorprognoses: meevallers en uitdagingen (Dutch)

In deze Sectorprognoses richten wij ons op de vooruitzichten voor dit en volgend jaar: een periode met een bescheiden economische groei. Het acute recessie-gevaar is geweken. Dat geeft ondernemers enige ruimte om in te spelen op de vele uitdagingen – van schaarste aan personeel en materialen tot een versnelling van de klimaat- en energietransitie.

Column

Regie is geen wonderdoekje voor woningbouw (Dutch)

Steeds meer mensen hebben de afgelopen jaren gepleit voor meer Rijksregie om de woningbouw aan te jagen. Die regie lijkt er ook te gaan komen. Want woonminister De Jonge wil bij wet regelen dat het Rijk en de provincies meer kunnen gaan sturen – desnoods met dwang – op ‘wat, waar en voor wie’ wordt gebouwd. Dit perkt de vrijheid van gemeenten sterk in. De insteek: er moeten meer bouwlocaties komen waar vlot – door snellere procedures – betaalbare nieuwbouwhuizen gaan verrijzen.

Economic Report

Inflatiemonitor Nederland: Inflatie loopt weer wat op in februari (Dutch)

Een sterke stijging van het algemene prijspeil kan de koopkracht van huishoudens uithollen en de winsten van bedrijven aantasten. In deze maandelijkse inflatiemonitor voor de Nederlandse economie leggen we de inflatiecijfers uit en presenteren we onze inflatieverwachtingen. Voor meer technische informatie verwijzen we naar de laatste paragraaf van deze publicatie.