RaboResearch - Economic Research

Dutch Housing Market Quarterly

Nieuwbouw (Kwartaalbericht Woningmarkt) (Dutch)

Volgens cijfers van het CBS was 2011 het slechtste bouwjaar sinds de start van de reeks in 1953, gemeten aan het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen. Het aantal gereedgekomen woningen nam met 3% iets toe.

Dutch Housing Market Quarterly

Vergrijzing op de woningmarkt (Kb Won.markt) (Dutch)

De Nederlandse bevolking vergrijst. Ouderen hebben specifieke woonwensen en daarom wordt in de pers wel gesteld dat de vergrijzing een grote dynamiek op de woningmarkt tot gevolg zal hebben. Eerder het omgekeerde lijkt echter het geval.

Dutch Housing Market Quarterly

Markt voor bestaande woningen (Kb Won.markt) (Dutch)

In het eerste kwartaal van 2012 daalden de prijzen van bestaande koopwoningen met 1,0% op kwartaalbasis. In 2012 zullen de prijzen voor bestaande koopwoningen naar verwachting met 5% dalen. Ook in 2013 zullen de prijzen onder druk blijven staan.

Dutch Housing Market Quarterly

Een veelbelovende oplossing? (Kb Woningmarkt) (Dutch)

Werd een aantal jaar geleden het Deense arbeidsmarktmodel als voorbeeld aangehaald voor het Nederlandse arbeidsmarktbeleid, nu wordt het traditionele Deense hypotheekmodel gezien als een belangrijk onderdeel van de hervorming van de woningmarkt.

Dutch Housing Market Quarterly

Hypotheekrente (Kwartaalbericht Woningmarkt) (Dutch)

Het vertrouwen tussen banken onderling is nog altijd laag. Gevolg is dat banken elkaar nauwelijks geld uitlenen. Om banken met een ‘tijdelijk’ geldtekort te voorzien van extra liquiditeit heeft de ECB in december 2011 en maart jl. leningen verstrekt.

Economic Update Dutch version

Monthly Update The Netherlands

One might think that the Dutch economy has fully recovered from the deep economic recession of 2009. However, despite the strong growth in the industrial sector, growth in the first quarter is unlikely to rise much above zero on a quarterly basis.

Economic Update Dutch version

Economic Update Spain

Similar to the last quarter of 2010, export growth is set to grow at a healthy clip in the first quarter of 2011. Domestic demand on the other hand is still very weak.

Economic Update Dutch version

Economic Update United Kingdom

The preliminary GDP growth figure for 11Q1 (+0.5% q-o-q after -0.5% in 10Q4) shows that the UK economy has completely ground to a halt since last autumn.

Country Report

Country Report Iceland

Economic activity in Iceland continued to fall in 2010. However, in 2011 the economy may slowly begin the recover.

Dutch Housing Market Quarterly

Management Summary Kwartaalbericht Woningmarkt (Dutch)

Het jaar is slecht begonnen voor de markt van bestaande koopwoningen. In het eerste kwartaal van 2012 daalden de prijzen en werden er minder woningen verkocht. Dit beeld zal de komende kwartalen ongeveer hetzelfde blijven.

Country Report

France (Country report)

The French economy recovers gradually and the outlook for the coming years is that the economy will stick to this path of moderate economic growth.

Country Report

Greece (Country report)

The Greek austerity and reform programme has been broadly successful in making a running start in 2010. For 2011 the programme is at a cross-roads as the distance yet to cover remains impressive, in terms of both budgetary consolidation and structural reforms.