RaboResearch - Economic Research

Economic Report

Strijd op de spaarmarkt (Dutch)

Na het losbarsten van de kredietcrisis (2007-2008) stortten veel banken zich massaal op spaargelden omdat geld- en kapitaalmarktfinanciering toen moeilijk of slechts tegen hoge prijzen beschikbaar was. Op de Nederlandse spaarmarkt leidde dit tot een hevige concurrentiestrijd.

Economic Update Dutch version

Monthly Update The Netherlands

Economic growth for 2010 amounted to 1.7%. World trade remained the driver of the economy through last year. Despite an increase in production and producer confidence, industrial entrepreneurs remained reluc¬tant to invest.

Economic Quarterly Report Dutch version

The Netherlands: Who will take over the driver’s seat?

After contracting sharply by 3.9% in 2009, the Dutch economy grew in real terms by 1.7% in 2010.While the recovery has so far been driven primarily by exports, the Netherlands will not be able to count on as much growth from abroad in the years ahead.

Economic Quarterly Report

Economisch Kwartaalbericht (Dutch)

De naweeën van de recessie zijn met name in de traditionele industrielanden nog goed voelbaar. De werkloosheid is er hoog, enkele uitzonderingen zoals ons land daargelaten. Bovendien zijn de overheidsfinanciën (fors) verslechterd.

Economic Quarterly Report

Rente en valuta: Renteverhoging in zicht (Dutch)

Nog niet zo heel lang geleden was ‘de markt’ er heilig van overtuigd dat de ECB de rente voor lange tijd niet zou kunnen verhogen. De schuldencrisis, die ook haar weerslag heeft op de funding van het bankwezen in de perifere eurozonelanden, maakt het de ECB immers uiterst moeilijk om de beleidsmaatregelen van afgelopen jaren terug te draaien.