RaboResearch - Economic Research

Sjoerd Hardeman

Senior Economist

Sjoerd Hardeman works as an senior-economist at RaboResearch Netherlands.

Experience: Senior Economist at RaboResearch, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, European Commission,  Eindhoven University of Technology

Expertise: RaboResearch, Dutch economy, Data, Industrial organization, Political economics, Regional economics

Sjoerd has 10 years of experience in academic and applied economic research. What enthuses him is translating abstract economic trends and developments into real world implications for firms and policy makers. More than anything else Sjoerd finds it important that his talks offer ‘food for thought’ , triggering lively conversations. Due to his work in a wide range of professional settings he can easily associate with different audiences.

Publications Sjoerd Hardeman

Economic Report

De arbeidskrapte te lijf met beter personeelsmanagement (Dutch)

Arbeidsmarktkrapte is steeds vaker een belemmering voor ondernemers. Bedrijven kunnen hiermee omgaan door in hun personeelsmanagement meer nadruk te leggen op het aantrekken van personeel en het koppelen van beloningen aan prestaties.

Special

Kwaliteit van management in Nederland (Dutch)

Nederland staat zesde op de internationale ranglijst van managementkwaliteit. Goed, maar niet top. Ons bedrijfsleven heeft veel te winnen bij verbeteren managementpraktijken, vooral op het vlak van doelen- en personeelsmanagement.

Column

Integrale welvaartsindicator voorkomt politieke willekeur (Dutch)

Zoveel ministeries, zoveel doelen. De vraag in hoeverre al deze doelen optellen tot meer welvaart wordt helaas niet beantwoord. Dit komt doordat de overheid niet met één integrale welvaartsindicator werkt. Hierdoor is effectief beleid onmogelijk.

Special

Bedrijvensucces in Nederland - wat we (nog niet) weten (Dutch)

Innovatie, ondernemersklimaat, menselijk kapitaal en management zijn de vier pijlers onder bedrijvensucces. Maar hoe deze factoren het succes van Nederlandse bedrijven verklaren is niet duidelijk; daarom doet Rabobank nu grootschalig onderzoek hiernaar.

Column

Brede welvaart: leidraad voor duurzaamheidsbeleid (Dutch)

Met het bbp sturen beleidsmakers op een middel in plaats van het doel waarin ze geïnteresseerd zijn. Door afruilen tussen welvaartsdimensies te expliciteren biedt de Brede Welvaartsindicator wél houvast voor duurzaamheidsbeleid.