RaboResearch - Economic Research

Sjoerd Hardeman

Senior Economist

Sjoerd Hardeman works as an senior-economist at RaboResearch Netherlands.

Experience: Senior Economist at RaboResearch, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, European Commission,  Eindhoven University of Technology

Expertise: RaboResearch, Dutch economy, Data, Industrial organization, Political economics, Regional economics

Sjoerd has 10 years of experience in academic and applied economic research. What enthuses him is translating abstract economic trends and developments into real world implications for firms and policy makers. More than anything else Sjoerd finds it important that his talks offer ‘food for thought’ , triggering lively conversations. Due to his work in a wide range of professional settings he can easily associate with different audiences.

Publications Sjoerd Hardeman

Special

Hoe thuiswerken veranderde door corona (Dutch)

Ook na het loslaten van het thuiswerkadvies door de overheid zullen veel Nederlanders blijven thuiswerken. Wel zullen er grote verschillen tussen sectoren en tussen groepen werknemers optreden.

Economic Report

Goed gerunde bedrijven wendbaarder tijdens corona (Dutch)

Sommige bedrijven zijn beter dan andere in staat gebleken om als gevolg van corona hun verdienmodel aan te passen. De kwaliteit van managementpraktijken blijkt bepalend voor de wendbaarheid van bedrijven tijdens de crisis.

Economic Report

Brede welvaart verder onder druk door slechtere gezondheid (Dutch)

Vorig jaar is de brede welvaart erop achteruit gegaan in de dimensies subjectief welzijn, sociale contacten en huisvesting; dit jaar komt daar de dimensie gezondheid bij. Door een verbetering in de dimensies inkomen en baanzekerheid is de brede welvaart per saldo nauwelijks veranderd.

Economic Comment

De geografie van brede welvaart (Dutch)

Tussen regio’s bestaan aanzienlijke verschillen in brede welvaart. Daarom heeft elke regio zijn eigen opgaven. One-size-fits-all-beleid werkt dus niet; maatwerk is nodig.