RaboResearch - Economic Research

Rogier Aalders

Senior Researcher

Rogier Aalders works as a researcher at RaboResearch Netherlands.

Rogier is responsible for regional economic research on behalf of the Local Member Banks, municipalities, Chambers of Commerce and other regional stakeholders. He researches a wide variety of subjects. Examples include business performance, tourism & recreation, accessibility, the agricultural sector, industry, the labour market, sustainability, SME and regional economic development in general. Rogier studied International Economics & Economic Geography at Utrecht University.

Publications Rogier Aalders

Economic Report

Effecten van coronacrisis op regionale economieën (Dutch)

De coronamaatregelen raken de sectoren in verschillende mate. Doordat de economische structuur tussen regio’s verschilt, is de ene regio gevoeliger voor de coronacrisis dan de andere. Daarnaast verwachten we dat agglomeratievoordelen tijdelijk en gedeeltelijk wegvallen.

Economic Report

Brede welvaart en innovatiebeleid in Rotterdam (Dutch)

Werk aan de winkel in Rotterdam. De brede welvaart is er veel lager dan landelijk. Elke vorm van beleid zou daarom moeten worden getoetst aan de effecten op brede welvaart. Dus ook innovatiebeleid.

Special

Brede welvaart in regio Zwolle (Dutch)

De brede welvaart in regio Zwolle is nog steeds hoog, maar tegen de landelijke trend in wel gedaald in 2018. Vooral de woontevredenheid is fors afgenomen. De uitdaging voor de regio is om deze trend om te buigen.

Economic Report

Wat is circulaire economie? (Dutch)

Het onderwerp duurzaamheid is steeds vaker in het nieuws en Nederland heeft ambitieuze doelstellingen. Daarom geeft deze studie een overzicht van wat de grootste milieu-uitdagingen zijn, de oorzaken, mogelijke oplossingsrichtingen en hun impact.

Special

De impact van stedelingen op lokale woningmarkten (Dutch)

Amsterdammers en Utrechters betalen meer voor hun huis dan anderen. Deels omdat ze de mooiere en grotere huizen kopen, deels omdat ze vaak met z’n tweeën zijn, maar mogelijk ook omdat ze een betere financiële positie hebben.

Economic Comment

Vier vragen over het klimaatakkoord (Dutch)

Het klimaatakkoord is ambitieus, maar veel plannen wachten nog op nadere uitwerking. Het is daardoor niet duidelijk wat de impact zal zijn voor consumenten, bedrijven en de overheid. Bovendien kan een tekort aan personeel de boel ophouden.

Column

Het grote dilemma: blijven of verkassen (Dutch)

Veel stedelingen met jonge kinderen staan voor de keuze om hun kleine stadswoning te verruilen voor een groter huis in ‘het groen’. De prijsstijgingen in de grote steden, met name Amsterdam, zijn mogelijk van invloed op die beslissing.