RaboResearch - Economic Research

Nic Vrieselaar

Senior Economist

Within RaboResearch Nic focusses on general economic trends within the Netherlands, like those on the labor market, the housing market and in Dutch politics.

He previously wrote for weekly magazine Elsevier and has studied economics in Maastricht and Copenhagen.

Publications Nic Vrieselaar

Economic Report

Huurders hebben meer moeite met sparen (Dutch)

Huurders, vooral in de vrije sector, geven vaker dan huiseigenaren aan dat ze meer zouden willen sparen, maar te veel vaste lasten hebben. Huurders hebben dan ook een grotere kans om minder spaargeld te hebben, wat hen financieel kwetsbaarder maakt.

Economic Update Dutch version

The Netherlands: Keeping up appearances

Despite the economy growing, the Netherlands aren’t immune to foreign weakness: the industry has been shrinking for months. A possible expansion of government spending might therefore be a well-timed impulse, provided it is indeed able to spend more.

Economic Report

Huizenbezit onder jonge middeninkomens duikt omlaag (Dutch)

Het eigenwoningbezit onder jonge middeninkomens is in slechts zes jaar tijd gedaald van 62 naar 47 procent. Ze willen doorgaans wel kopen, maar de kloof tussen hun inkomen en de huizenprijzen lijkt te groot geworden.

Economic Comment

Nederlandse economie verrast positief (Dutch)

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal harder dan verwacht, vooral doordat consumenten meer zijn gaan uitgeven. De overheidsbestedingen vielen juist wat tegen, terwijl de industrie lijkt te lijden onder de mondiale spanningen.

Column

Waarom vrouwen meer, maar mannen amper minder werken (Dutch)

Een optimist zal stellen dat de vrouwen steeds langere werkweken maken dankzij hun toegenomen opleidingsniveau. Een pessimist vraagt zich af of er achter het toenemend aantal werkuren niet een veel pragmatischer reden schuilt.

Special

Attitudes hangen samen met spaargedrag (Dutch)

Economen en psychologen wijzen er vaak op dat mensen positief staan tegenover sparen. Velen vinden spaargeld inderdaad belangrijk, maar niet iedereen vindt sparen leuk. Terwijl dat laatste nauwer samenhangt met spaargedrag.