RaboResearch - Economic Research

Michael Every

Global Strategist

Michael Every is a Global Strategist at Rabobank. He analyses major developments and contributes to the bank’s various economic research publications for internal and external customers and to the media.

Michael has over two decades of experience working as an Economist and Strategist. Before Rabobank, he was a Director at Silk Road Associates in Bangkok, Senior Economist and Fixed Income Strategist at the Royal Bank of Canada in both London and Sydney, and an Economist for Dun & Bradstreet in London. 

Michael holds a Masters degree in Economics (with distinction) from University College London and speaks a smattering of languages, including Thai.

Publications Michael Every

Economic Quarterly Report

Nederlandse economie groeit harder door binnenlandse dynamiek (Dutch)

De Nederlandse economie zal in 2015 en 2016 met 2% groeien. Dit is iets meer dan eerder werd verwacht, dankzij een sterkere toename van de binnenlandse bestedingen. Zowel de consumptie als de investeringen laten een stijging zien. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan het herstel van de woningmarkt.

Economic Quarterly Report

Versnelling economische groei zet door in 2016 (Dutch)

De Nederlandse economie groeit in 2015 en 2016 met 1 3/4%. Als verdere geopolitieke onrust uitblijft en het vertrouwen herstelt, kan de groei hoger uitvallen. Enkele factoren maken een sneller dan verwacht mondiaal economisch herstel mogelijk, zoals de lagere olieprijzen, de lagere inflatie en dus koopkrachtwinst voor consumenten, en –voor de eurozone- extra steun door de zwakkere euro.