RaboResearch - Economic Research

Lisanne Spiegelaar

Economist

Lisanne Spiegelaar is no longer for the Rabobank. Until 2020, Lisanne worked as an economist at RaboResearch Netherlands.

She focused on the housing market, with special attention paid to regional developments. She also analysed general and cyclical developments in the Dutch economy.

Publications Lisanne Spiegelaar

Economic Report

Help middeninkomens op het droge op woelige woningmarkt (Dutch)

Middeninkomens hebben veel last van het woningtekort en het ontbreken van een volwaardige en betaalbare vrijehuursector. Het is essentieel dat de nieuwbouwproductie snel omhoog gaat en dat het kabinet de hypotheekrenteaftrek verder afbouwt.