RaboResearch - Economic Research

Jesse Groenewegen

Senior Economist

Jesse Groenewegen worked as senior economist for RaboResearch Netherlands.

His research focused on the drivers of firm performance.

Previously, he worked at the Dutch Ministry of Finance. Jesse studied economics at the University of Oxford.

Publications Jesse Groenewegen

Special

Hoe thuiswerken veranderde door corona (Dutch)

Ook na het loslaten van het thuiswerkadvies door de overheid zullen veel Nederlanders blijven thuiswerken. Wel zullen er grote verschillen tussen sectoren en tussen groepen werknemers optreden.

Economic Report

Goed gerunde bedrijven wendbaarder tijdens corona (Dutch)

Sommige bedrijven zijn beter dan andere in staat gebleken om als gevolg van corona hun verdienmodel aan te passen. De kwaliteit van managementpraktijken blijkt bepalend voor de wendbaarheid van bedrijven tijdens de crisis.

Special

Coronasteun belandt bij beter gerunde bedrijven (Dutch)

Een heet hangijzer in de discussie over coronasteun aan bedrijven is in hoeverre de maatregelen niet-levensvatbare ondernemingen overeind houden. Uit empirisch onderzoek blijkt juist dat beter gemanagede bedrijven eerder steun ontvangen.

Special

Coronacrisis splijtzwam voor transitie naar een nieuwe economie (Dutch)

Om competitief en relevant te blijven, zullen bedrijven mee moeten in de transitie naar een nieuwe economie; die duurzaam en inclusief is. Met nieuwe data meten we deze nieuwe economie. Wat blijkt? Het Nederlandse bedrijfsleven scoort ‘maar’ net een voldoende; een 5,7. Er moeten dus nog bergen verzet worden.