RaboResearch - Economic Research

Frits Oevering

Senior Researcher

Frits Oevering works as a senior researcher at RaboResearch Netherlands. 

His responsibility is regional development in the Netherlands and regional variations in the areas of demographics, economy and real estate markets in the Netherlands. His research is mostly carried out at the request of Local Member Banks, but also in response to questions from the Executive Board and other entities within Rabobank. In a number of cases, his research for Local Member Banks has been incorporated in the economic view of a municipality in its area of operation. He is also the author of the book Demografische Krimp, de nieuwe realiteit (“Demographic Contraction, the new reality”) (2010), that is used by the Local Member Banks in the social debate on contraction. In addition to his work, Frits teaches at universities and colleges. He studied Economic Geography at Utrecht University.

Publications Frits Oevering

Economic Report

De wedergeboorte van de ambachtelijke stad (Dutch)

Na de decennialange de-industrialisatie maken grote steden een hernieuwde industrialisatie door. Deze wordt gedragen door ambachtelijke bedrijven in de voedsel- en kledingproductie die de sterk groeiende groep welvarende stadsbewoners bedienen.

Economic Comment

De ene plek is de andere niet (Dutch)

Het economische en sociaal-maatschappelijke profiel verschilt van plaats tot plaats. Deze variatie komt in de regioscans aan de orde. Dit Economisch commentaar beschrijft de theoretische achtergrond van de regioscans.

Column

Voortdurend veranderend, maar allerminst veranderlijk (Dutch)

Anders dan vaak wordt beweerd, is Nederland niet plat. Bevolking en het gros van de (economische) activiteiten concentreren zich op minder dan een vijfde deel van het landoppervlak, in wat wel de ‘pieken in de Delta’ werd genoemd. Als beslissers inzien dat piek- en dalgebieden een andere aanpak vergen, hebben we al veel gewonnen.

Economic Report

Duur en goedkoop wonen in Nederland (Dutch)

De betaalbaarheid van een woning verschilt per gemeente. Woningen zijn het best betaalbaar in het noorden en in de Zuidvleugel van de Randstad en het minst betaalbaar in de Noordvleugel.

Column

Willen jongeren echt allemaal in de stad wonen? (Dutch)

De steden groeien (weer) doordat jongvolwassenen daar in groten getale naar toe trekken en er enkele jaren later een gezin stichten, zo luidt de ‘communis opinio’ momenteel. Amsterdam is de enige stad die bij alle typen jongeren in trek is.

Economic Report

Oplichtende en uitdovende sterren: Nederlandse steden in perspectief (Dutch)

Een stad is niet hetzelfde als een ‘grote’ gemeente, zoals het spraakgebruik in Nederland wil. Wij definiëren stedelijkheid hier aan de hand van zes dimensies van kenmerken van een gemeente. Op grond hiervan heeft een minderheid van de Nederlandse gemeenten een stedelijk karakter.