RaboResearch - Economic Research

Daniel van Schoot

Senior Economist

Daniel van Schoot worked as a senior economist at RaboResearch Netherlands.

He analysed and researched economic developments in the Netherlands, specifically public finances and the financial sector. He contributed to various regular publications and specials with a focus on monetary policy, financial stability and fiscal policies.

Daniel previously worked as an economist at the European Central Bank in Frankfurt. He studied economics at the Universitat Pompeu Fabra in Barcelona and at the University of London.

Publications Daniel van Schoot

Economic Comment

Nederlandse economische groei valt tegen (Dutch)

De groei van de Nederlandse economie zwakte in het derde kwartaal af naar het laagste niveau in twee jaar. Vooral investeringen vielen tegen, waarbij vooral woninginvesteringen door stagnerende nieuwbouw opvallen.

Economic Report

Prinsjesdag: Begrotingsimpuls baat niet, schaadt niet (Dutch)

Het kabinet stimuleert op korte termijn via lastenverlichtingen en hogere uitgaven, maar laat kansen liggen om het economische groeivermogen op lange termijn te versterken. De afronding van het klimaat- en pensioenakkoord worden er niet gemakkelijker op.

Economic Report

Prinsjesdag: Impact verhoging van het lage btw-tarief (Dutch)

Het lage btw-tarief wordt in 2019 verhoogd van 6 naar 9 procent. De mate waarin de omzet in het lage tarief valt en wat de prijselasticiteit is in die sector bepaalt de impact van de btw-verhoging voor de verschillende sectoren.

Special

Een handelsoorlog met de VS raakt Nederland hard (Dutch)

De gevolgen van een eventuele volledige handelsoorlog op de Nederlandse economie zijn significant: de schade kan oplopen tot 20 miljard euro aan misgelopen groei. Dit komt vooral door een veel lagere uitvoer.