RaboResearch - Economic Research

Boyd Biersteker

Econometrician

Boyd Biersteker works as an econometrician at RaboResearch Netherlands.

Boyd is a member of the team responsible for the analysis of the Dutch economy. He focuses on economic forecasting for different sectors within the Dutch economy.

Boyd studied Econometrics with a specialization in Data Science & Business Analytics at the University of Amsterdam.

Publications Boyd Biersteker

Economic Quarterly Report

Sector prognoses: Better next year

Underneath the surface of the macroeconomic turbulence, we see a variety of developments between and among sectors in the Netherlands. But a total recovery is not in the cards for 2021. Sectors are effected by both the economic downturn and the corona restrictions.

Economic Quarterly Report

Sectorprognoses: volgend jaar beter (Dutch)

Onder het macro-economische geweld zien wij uiteenlopende ontwikkelingen tussen en binnen de sectoren in Nederland. Maar een volledig herstel in 2021 blijft veelal uit. Sectoren hebben zowel last van de conjunctuur als corona gerelateerde beperkingen.