RaboResearch - Economic Research

Bas van Zanden

Senior Pension Analyst

Bas van Zanden is a senior pension analyst at RaboResearch Global Economics & Markets.

Bas mainly focuses on how pension regulations changes affect investment policies and therefore financial markets. He is an expert on pension liabilities and solvency requirements.

Bas previously held positions at Delta Lloyd as a senior actuary and at Mercer as a corporate and pension fund consultant. He holds a MSc in Economics from Vrije University Amsterdam and a MSc in Enterprise and Risk management from the Amsterdam Business school.

Publications Bas van Zanden

Economic Report

Aftoppingsgrens pensioenopbouw terug op agenda? (Dutch)

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er een maximum premiepercentage komt. Wij bespreken de voor- en nadelen van een alternatieve begrenzing: het verlagen van de aftoppingsgrens. Daarbij is extra aandacht voor werkenden zónder pensioenopbouw nodig.

Column

Stijging levensverwachting valt tegen. Of mee. (Dutch)

De levensverwachting stijgt minder snel dan eerder gedacht, volgens de nieuwste prognose van het Actuarieel Genootschap. Of in de verre toekomst de levensverwachting weer sneller zal stijgen of juist zal dalen is echter nog maar de vraag.